Tin y tế

VILA – Ứng dụng y tế số giúp thúc đẩy dịch vụ y tế hiệu quả hơnTS David Hansen, Giám đốc nghiên cứu,Trung tâm nghiên cứu y tế điện tử – CSIRO chia sẻ.
Nguồn vnexpress.net
► Đề nghị ghi rõ nguồn Hội Phổi Việt Nam nếu phát hành lại Video này
☞ Do not Re-upload, pls
W:
F:
Y:
──────────────────
© Bản quyền thuộc về Hội Phổi Việt Nam
© Copyright by Vietnam Lung Association -VILA

source