Sản phẩm mật

Triều Tiên nói tăng đột biến 500.000 ca, ông Kim Jong-un sẽ bắt chước Trung Quốc?Các sản phẩm của kênh Luận Đàm Thế Sự là sản phẩm trí tuệ của đội ngũ biên tập chúng tôi. Vui lòng không copy, re-up dưới mọi hình thức. Mọi vấn đề về bản quyền vui lòng liên hệ email: [email protected]

source