Sản phẩm mật

Sợ sầu riêng nhưng ăn chung với Chè Thái Mập Ốm thì Color Man lại húp lấy húp để ???ColorMan Sợ sầu riêng nhưng ăn chung với Chè Thái Mập Ốm thì Color Man lại húp lấy húp để ??? —————– Với các tín đồ …

source