Sản phẩm mật

ONG MẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA ONG PHẦN 1:KHAI THÁC MẬTKhai thác mật ong ở những trại ong nuôi tập trung bằng phương pháp quay ly tâm.

source