Tin y tế

Nhà nước và Pháp luật: Trường cao đẳng y tế triển khai công tác tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2022– Mời các bạn truy cập Zalo Account Official Account Truyền hình Thanh Hóa
Đăng ký và cập nhật những thông tin mới nhất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa!
Link đăng ký:
#DaiPTTHThanhHoa

source