Sản phẩm mật

Lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên sông Hương cầu Quốc thái Dân an diễn ra vào tối 8/5/2022 – PL.2566Lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên sông Hương cầu Quốc thái Dân an diễn ra vào tối 8/5/2022. Phật lịch 2566.
clip: Festival Huế

#hue
#phatdanhue

source