Tin y tế

Lãnh đạo Sở Y tế thông tin về bệnh nhân người Nghệ An dương tính Covid-19 tại Hà Tĩnh.Lãnh đạo Sở Y tế thông tin về bệnh nhân người Nghệ An dương tính Covid-19 tại Hà Tĩnh..

source