Mẹo sử dụng mật

Làm thế nào để ong thợ luôn to khỏe không bị bệnh? | Cách lao câu cho đàn ongThường xuyên loại bỏ những cầu ong vũ và lao cầu chân tầng mới giúp ong thợ to khỏe tránh được sâu bánh tổ và dịch bệnh liên quan đến đàn ong