Mẹo sử dụng mật

Kinh nghiệm quay mật để ong luôn khỏe ngày mưa. Hạn chế ấu trùng chết mỗi lần quay mật.Khi quay mật ấu trùng chết 15-20%, video chia sẻ cách khắc phục, ong luôn khoẻ ngày mưa kể cả mưa liên tục.
Mời xem video tiếp theo kênh nguyễn Tự 🐝 Bee. Cảm ơn mọi người.