Tin kinh thế

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử | Đại học Thương Mại | MC Lê NgọcCHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TM17), QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN (TM22) VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ (TM26)

📍 Nội dung tư vấn: Những thông tin đầy đủ và hữu ích về chuyên ngành Thương mại điện tử (TM17) và Quản trị hệ thống thông tin (TM22, TM26), chương trình đào tạo, đầu ra, cơ hội nghề nghiệp, mức thu nhập và cả các hoạt động ngoại khóa, cơ hội thực tập để nâng cao kỹ năng mềm và phát triển toàn diện sinh viên, sự khác biệt giữa chương trình đào tạo đại trà và chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù.

👉Tham gia tư vấn gồm có:
– TS Nguyễn Trần Hưng, Trưởng Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử, Trường ĐH Thương mại;
– Ông Hoàng Văn Thắng – Giám đốc IT Plus Academy, doanh nghiệp đối tác ngành Hệ thống thông tin quản lý;
– Ông Phạm Hải Văn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phẩn công nghệ Haravan Miền Bắc, cựu sinh viên ngành Thương mại điện tử.

MC Lê Ngọc:
🌐 Facebook: fb.com/mclengoc
📧 Mail: [email protected]
📞 Tel: 0963003744

#tuvantuyensinh #tmu #mclengoc

source