Tin kinh thế

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp1. Sứ mạng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn cao, có khả năng ứng dụng nghề nghiệp sát với thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của ngành Công Thương và cả nước.
2. Tầm nhìn phát triển
Đến năm 2030 là trường đại học hiện đại, định hướng ứng dụng; có môi trường văn hóa thân thiện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về kiểm định chất lượng. Nhà trường tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật có chất lượng, uy tín trong và ngoài nước.
3. Giá trị cốt lõi
– Tạo môi trường thuận lợi để mọi người yên tâm công tác lâu dài, phát huy tài năng, tính sáng tạo.
– Mang lại cho người học môi trường học tập, nghiên cứu tiên tiến để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, sáng kiến lập nghiệp, cạnh tranh được về việc làm và cơ hội học tập trong môi trường quốc tế.
– Coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Facebook:
Website:
Website tuyển sinh:

source