Tin y tế

HƯỚNG DẪN TÌM THÔNG TIN Y TẾ TRÊN INTERNET (Phần 1 – Một số khái niệm cơ bản)Kênh đào tạo về đấu thầu:
website

Đăng ký tải slide và các văn bản khác

Facebook cá nhân

website
www.nguyentheson.com.vn
Tham gia Group Công tác đấu thầu bệnh viện – thành viên Platinum

Fanpage Cộng đồng dược sỹ

Group Cộng đồng dược sỹ
Group Công tác đấu thầu bệnh viện

XEM CÁC VIDEOCLIP KHÁC

source