Tin y tế

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO THÔNG TIN Y TẾ ĐIỆN TỬ / Phòng dịch Covid-19 / Hanh Vess ChannelNhằm đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát và ngăn ngừa dịch Covid-19, Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 đã chỉ đạo việc triển khai khai báo y tế toàn dân, bắt đầu từ ngày 10.03.2020.

source