Tin y tế

Giải pháp số hóa khai báo y tế, tránh xếp hàng, lây chéoGiải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, số hóa thông tin khai báo y tế. Không phải viết tay, tránh xếp hàng, lấy chéo.
Ứng dụng trong:
– Khai báo y tế khách vào tòa nhà
– Khai báo y tế tại trạm kiểm dịch
– Khai báo y tế tại khu hành chính công, doanh nghiệp…
Liên hệ:
Liên hệ trải nghiệm sản phẩm:

Hotline: 0868646386
email: [email protected]

source