Mẹo sử dụng mật

Dù chết đói cũng tuyệt đối không được ăn trứng với thứ này xem ngay kẻo hối hận cả đờiDù chết đói cũng tuyệt đối không được ăn trứng với thứ này xem ngay kẻo hối hận cả đời ………………………… quả trứng là món ăn …