Tin y tế

Dân hỏi – Thành phố trả lời: Thông tin y tế và hỗ trợ bà con thành phố Thủ Đức20 giờ hôm nay 3-9, livestream Dân hỏi – Thành phố trả lời sẽ giải đáp các thông tin y tế và hỗ trợ bà con thành phố Thủ Đức.

Mong bà con đón xem và đối thoại trực tiếp với Chính quyền thành phố.

BÀ CON ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TÚI AN SINH VÀ Y TẾ KỊP THỜI TẠI ỨNG DỤNG AN SINH THUỘC TT AN SINH THÀNH PHỐ
(Link tải dành cho Android )
#QuyetThangDaiDich #Sài_gòn_tiếp_thị, #Dân_hỏi_thành_phố_trả_lời

source