Mẹo sử dụng mật

Cách cho đàn ong mới bắt xây lên chân tầng #vuanhthaongchua #BắtongtrongcộtđiệnCách cho đàn ong mới bắt xây lên chân tầng

Bao lâu thả ong chúa

Link cách bắt ong

Link ổn định đàn ong mới bắt

Link Viện chân tầng cho ong mật