Tin y tế

😷 Hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI và kiểm tra xem bạn đã khai báo thành công hay chưaNCOVI là ứng dụng toàn dân chung tay đẩy lùi dịch n-Covid19 ở Việt Nam. Ứng dụng này sẽ giúp các bạn: ☑ Khai báo thông …

source